Welkom bij

Stichting Pitt Hopkins Syndroom

Op deze website vindt u informatie over het Pitt Hopkins Syndroom, de Stichting (oudernetwerk) en de activiteiten van de Stichting.

Stichting Pitt Hopkins Syndroom is in 2009 opgericht door ouders van kinderen met het Pitt-Hopkins Syndroom. De Stichting heeft tot doel de immateriële belangen van ouders en verzorgers van kinderen met PTHS te behartigen. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Informatie-uitwisseling naar de ouders en verzorgers.
  • Bekendheid geven aan het Pitt Hopkins syndroom.
  • Het zonodig informeren van artsen.
  • Het stimuleren van onderzoek naar oorzaak en gevolg van het PTHS
  • Het begeleiden van de ouders en verzorgers.
  • Het opkomen voor de maatschappelijke positie van kinderen met het Pitt-Hopkins Syndroom

Registratie

U kunt zich bij de Stichting aansluiten; u heeft dan echter nog geen toegang tot galerieën, video’s en forums op deze site – u moet zich daarvoor apart registreren. U kunt uzelf ook alleen registreren op de website en niet lid worden van de Stichting.

Lost Password

Register