Share This Post

Nieuws

Afscheidssymposium van Professor Raoul Hennekam

Professor Raoul Hennekam, arts in het Amsterdam Medisch Centrum, betekent erg veel voor de Stichting Pitt Hopkins. Samen hebben we veel bereikt voor mensen met het Pitt Hopkins syndroom en hun naasten.

Raoul gaat het rustiger aan doen. Ter gelegenheid van zijn emeritaat wordt er een symposium georganiseerd waar een aantal aspecten van wat Raoul deed worden belicht.

Professor Doctor Hans van Goudoever, hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde nodigt u uit dit symposium op 4 juli 2019 bij te wonen. HIER treft u de uitnodiging en het programma aan.

De organisatie van het symposium hoort graag of u hierbij aanwezig wilt zijn en met hoeveel personen u komt. Voor aanmelding of informatie kunt u mailen met mevrouw Hester Heidinga ( h.a.heidinga@amsterdamumc.nl ) of bellen (020 566 1415).

Share This Post

Leave a Reply

Lost Password

Register