Share This Post

Nieuws

Communicatieweekend 2015

Communicatieweekend 2015

De communicatie met kinderen met het Pitt Hopkins syndroom verloopt niet gemakkelijk. Dat is jammer want goede communicatie kan voorkomen dat onze kinderen geirriteerd raken, boos worden of zelfs gefrustreerd raken.

Onduidelijke, onvolledige communicatie of communicatie die niet binnenkomt bij onze kinderen kan zorgen voor belemmeringen in de ontwikkelingen.

Redenen te over om dit jaar de communicatie met onze kinderen centraal te stellen.

Om de communicatie te verbeteren hebben we contact gezocht met Fontys hogeschool afdeling logopedie in Eindhoven en besloten om een communicatieweekend te organiseren.

Doel
Er zal algemene basisinformatie over communicatie worden verstrekt. Elk gezin krijgt een logopedie student toegewezen die zal helpen om de communicatie met uw kind te verbeteren. Hiervoor kunt u zelf praktijksituaties inbrengen. Tijdens de wandeling van 30 mei jl.  zijn filmopnamen gemaakt die kunnen dienen als studiemateriaal.

Organisatie
De organisatie van dit weekend is een initiatief van de Stichting Pitt Hopkins syndroom in samenwerking met Fontys hogeschool afdeling logopedie .
Dit weekend wordt gehouden bij de stichting WigWam in Valkenburg in Zuid Limburg.

Bij de stichting WigWam kunnen dat weekend maximaal 6 gezinnen worden gehuisvest, dat bepaalt dan ook het maximal aantal deelnemers aan dit weekend.
Snel aanmelden is dus noodzakelijk.

(Als het aantal aanmeldingen het noodzakelijk maakt, zal een tweede weekend  begin volgend jaar worden georganiseerd!)

Wat is Fontys:
Fontys verzorgt de logopedie opleiding in Nederland, 9 ouders doen al mee in een eerder  project “praten kan ik niet…, maar communiceren wil ik wel”. Dit project loopt al ruim 2 jaar en heeft tot doel kinderen tussen 4 en 14 jaar en hun ouders handvaten te bieden om met elkaar te kunnen communiceren.

De kennis die Fontys al heeft en de specifieke kennis die in dit project met onze PTHS kinderen is opgedaan zal volledig worden ingezet in het (oefen) weekend vrijdagavond 2 oktober t/m zondag 4 oktober.

Kosten
De kosten van het weekend zullen voor een groot deel worden gedragen door de stichting Pitt Hopkins syndroom.
We vragen echter wel een eigen bijdrage  , de hoogte hiervan kunnen wij pas bepalen als wij weten hoeveel broers en zusjes meekomen en welke speciale hulpmiddelen geregeld moeten worden! Een eerste inschatting is dat dit bedrag tussen de Euro 50,- en Euro 150,- zal liggen.
Snel aanmelden is noodzakelijk..

Share This Post

Leave a Reply

Lost Password

Register