Neem contact op

Voorzitter

Piet Papavoine
voorzitter@pitthopkins.nl
Tel: 06 2260 4330

Secretariaat

Ingrid Benoist
secretaris@pitthopkins.nl
Tel: 06 1070 4710

EERSTE AANSPREEKPUNT VOOR NIEUWE OUDERS

Ria Oosterlaar voor oudere kinderen
0524 85 20 96

Cathelijne Thomas voor jonge kinderen
06 50 26 32 57

Bankrekening

Uw gift is welkom op rekening:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL93 ABNA 0622 511 130,
t.n.v. St. Pitt Hopkins Syndroom.

KVK NUMMER

KvK 27344250

Stuur een bericht

Klachtenregeling

De Stichting Pitt Hopkins Syndroom doet haar uiterste best om haar leden zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals
afgesproken. Waar mensen werken gaat wel eens iets fout. Voor u als lid dan wel
betrokkene/derde kan dat aanleiding zijn een klacht in te dienen. De Stichting Pitt
Hopkinssyndroom hoort graag of iets beter of anders kan; daar kunnen wij van leren. In
deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe een lid dan wel betrokkene of derde een klacht
kan indienen bij de Stichting Pitt Hopkinssyndroom en hoe deze klacht wordt
afgehandeld.

Interne gedragscode

Stichting Pitt Hopkins syndroom staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen Stichting Pitt Hopkins syndroom wordt gehanteerd.

Lost Password

Register