Stichting

Op deze pagina vindt u de bestuursleden van Stichting PTHS. Voor vragen kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Voorzitter/ Penningmeester

Piet Papavoine
voorzitter@pitthopkins.nl
tel: 06 2260 4330
Hedel

Secretaris

Ingrid Benoist
secretaris@pitthopkins.nl
tel: 06 1070 4710
Oosterhout (NB)

Redactie Nieuwsbrief

Ingrid Benoist
secretaris@pitthopkins.nl
tel: 06 1070 4710
Oosterhout (NB)

Contact voor Nieuwe Ouders

Ria Oosterlaar
tel: 0524 85 20 96

 

Bestuurslid

Joost Talma
tel: 06 57103731
Strijen

 

Joke Talma
tel: 06 57103731
Strijen

 

Bankrekening

Het bankrekeningnummer van de Stichting PTHS is:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL93 ABNA 062 25 11 130

Betaal met deze link direct Uw lidmaatschap! 

Doneren kunt U door een gratis sms te sturen naar nummer 1008 met de tekst :

“Donatie 4992”

 

Klachtenregeling

De Stichting Pitt Hopkins Syndroom doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. Waar mensen werken gaat wel eens iets fout. Voor u als lid dan wel betrokkene/derde kan dat aanleiding zijn een klacht in te dienen. De Stichting Pitt Hopkinssyndroom hoort graag of iets beter of anders kan; daar kunnen wij van leren. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe een lid dan wel betrokkene of derde een klacht kan indienen bij de Stichting Pitt Hopkinssyndroom en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Interne gedragscode Pitt Hopkins Stichting

Stichting Pitt Hopkins Syndroom staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen Stichting Pitt Hopkins Syndroom wordt gehanteerd.

Lost Password

Register