ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Voorwaarden ANBI Status

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
  • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk
  • Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen: De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld; Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.
  • De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
  • Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
  • Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
  • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
  • Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

ANBI Status Controle

Hoe kan ik controleren welke instellingen een ANBI status hebben?Via deze link komt u in de database van de belastingdienst.

De Stichting Pitt Hopkins Syndroom staat bij de belastingdienst bekend onder de naam:
STG.TOT BEHARTIGING V.D IMMATERIELE BELANGEN VAN OUDERS EN VERZORGERS VAN KINDEREN MET HET PITT HOPKINS SYNDROOM
Ook bekend als:
 STICHTING P.T.H.S.

Documenten

 

Lost Password

Register