Word Lid

Als lid van de Stichting Pitt Hopkins Syndroom steunt u niet alleen de personen met PTHS, maar ontvangt u ook de PTHS nieuwsbrief en bent u welkom bij de Pitt Hopkins wandeling, informatie- en familiedagen.

U wordt lid door een jaarlijkse bijdrage van 25,- euro. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL93 ABNA 0622 511 130, t.n.v. St. Pitt Hopkins Syndroom. Als kenmerk graag vermelden dat het gaat om “aanmelding lid”.

Wanneer U overweegt een gift te schenken dan kunt U dit doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer: NL93 ABNA 0622 511 130, t.n.v. St. Pitt Hopkins Syndroom. Als kenmerk graag vermelden dat het gaat om “gift”.

Word Lid van Stichting Pitt Hopkins Syndroom

Uw gegevens

Kind met PTHS

Notities

Lost Password

Register